پرسش های متداول

  • شما لبهاسهای ورزشی هم دارید؟

    بله داریم

  • آماتا به چه معناست؟

    آماتا ، در لغت به معنی اصیل و نجیب زاده می باشد که از واژه گان پارسی باستان انتخاب شده است در واقع دلیل انتخاب این اسم برگرفته به رسالت و هدف ما یعنی بزرگ منش بودن و صفات منحصر به فرد داشتن در تجارت های کوچک و بزرگ می باشد

فرم ارسال سوال جدید